Katta o'lchamdagi ortopedik to'plamlar narxi

Ортопедические подушки большого размера
Katta o'lchamdagi ortopedik to'plamlar narxi

Haydovchilar uchun maxsus taklif

Ko'rpacha

O'rindiqning pastgi qismi
140
000
so'm Dona uchun
 • Ko'rpacha - 140 000 so'm
 • Suyanchiq - 120 000 so'm
 • Bo'yinga yostiqcha - 20 000 so'm
 • Orqa o'rindiqlar

2 tasi 1 da

Ko'rpacha va suyanchiq bitta o'rindiq uchun
260
000
so'm Komplekt uchun
 • Ko'rpacha - 140 000 so'm
 • Suyanchiq - 120 000 so'm
 • Bo'yinga yostiqcha - 20 000 so'm
 • Orqa o'rindiqlar

3 tasi 1 da

Ko'rpacha, suyanchiq va bo'yinga yostiqcha
bitta o'rindiq uchun
280
000
so'm Komplekt uchun
 • Ko'rpacha - 140 000 so'm
 • Suyanchiq - 120 000 so'm
 • Bo'yinga yostiqcha - 20 000 so'm
 • Orqa o'rindiqlar
Ommabop

Butun salonga

Butun salon uchun ortopedik yostiqchalar
1 400 000so'm
1 250
000
so'm Komplekt uchun
 • 2 ta ko'rpacha - 280 000 so'm
 • 2 ta suyanchiq - 240 000 so'm
 • 2 ta bo'yinga yostiqcha - 40 000 so'm
 • Orqa o'rindiqlar - 840 000 so'm

Ko'rpacha

O'rindiqning pastgi qismi
160
000
so'm Dona uchun
 • Ko'rpacha - 160 000 so'm
 • Suyanchiq - 160 000 so'm
 • Bo'yinga yostiqcha - 25 000 so'm
 • Orqa matras - 500 000 so'm

3 tasi 1 da

Ko'rpacha, suyanchiq va bo'yinga yostiqcha
bitta o'rindiq uchun
345 000 so'm
300
000
so'm Komplekt uchun
 • Ko'rpacha - 160 000 so'm
 • Suyanchiq - 160 000 so'm
 • Bo'yinga yostiqcha - 25 000 so'm
 • Orqa matras - 500 000 so'm
Ommabop

Butun salonga

Butun salon uchun ortopedik yostiqchalar
1 745 000 so'm
1 400
000
so'm Komplekt uchun
 • 2 ta ko'rpacha - 320 000 so'm
 • 5 ta suyanchiq -800 000 so'm
 • 5 ta bo'yinga yostiqcha - 125 000 so'm
 • Orqa matras - 500 000 so'm

Kichik o'lchamdagi ortopedik to'plamlar narxi (Tico, Matiz, Damas, Labo uchun)

Матиз, Дамас, Тико, Лабо
Kichik o'lchamdagi ortopedik to'plamlar narxi (Tico, Matiz, Damas, Labo uchun)

Haydovchilar uchun maxsus taklif

Ko'rpacha

O'rindiqning pastgi qismi
130
000
so'm Dona uchun
 • Ko'rpacha - 130 000 so'm
 • Suyanchiq - 110 000 so'm
 • Bo'yinga yostiqcha - 20 000 so'm
 • Orqa o'rindiqlar

2 tasi 1 da

Ko'rpacha va suyanchiq bitta o'rindiq uchun
240
000
so'm Komplekt uchun
 • Ko'rpacha - 130 000 so'm
 • Suyanchiq - 110 000 so'm
 • Bo'yinga yostiqcha - 20 000 so'm
 • Orqa o'rindiqlar

3 tasi 1 da

Ko'rpacha, suyanchiq va bo'yinga yostiqcha
bitta o'rindiq uchun
260
000
so'm Komplekt uchun
 • Ko'rpacha - 130 000 so'm
 • Suyanchiq - 110 000 so'm
 • Bo'yinga yostiqcha - 20 000 so'm
 • Orqa o'rindiqlar
Ommabop

Butun salonga

Butun salon uchun ortopedik yostiqchalar
1 300 000so'm
1 150
000
so'm Komplekt uchun
 • 2 ta ko'rpacha - 260 000 so'm
 • 2 ta suyanchiq - 220 000 so'm
 • 2 ta bo'yinga yostiqcha - 40 000 so'm
 • Orqa o'rindiqlar - 780 000 so'm

Ko'rpacha

O'rindiqning pastgi qismi
150
000
so'm Dona uchun
 • Ko'rpacha - 150 000 so'm
 • Suyanchiq - 150 000 so'm
 • Bo'yinga yostiqcha - 25 000 so'm
 • Orqa matras - 450 000 so'm

3 tasi 1 da

Ko'rpacha, suyanchiq va bo'yinga yostiqcha
bitta o'rindiq uchun
325 000 so'm
280
000
so'm Komplekt uchun
 • Ko'rpacha - 150 000 so'm
 • Suyanchiq - 150 000 so'm
 • Bo'yinga yostiqcha - 25 000 so'm
 • Orqa matras - 450 000 so'm
Ommabop

Butun salonga

Butun salon uchun ortopedik yostiqchalar
1 600 000so'm
1 300
000
so'm Komplekt uchun
 • 2 ta ko'rpacha - 300 000 so'm
 • 5 ta suyanchiq - 750 000 so'm
 • 5 ta bo'yinga yostiqcha - 125 000 so'm
 • Orqa matras - 450 000 so'm